Teorija

Intonācija un pieturzīmes teikuma beigās
INTONĀCIJA-
valodas skaņu spēka, augstuma, ilguma un tembra maiņas, kas izsaka daļu teikuma satura.
Atsauce:
(LVV, 297.lpp.)
MĒRĶIS-  
tas, ko cenšas       panākt, sasniegt.                              
Atsauce:
(LVV, 475.lpp.)
JŪTAS-
pārdzīvojums, kurā izpaužas cilvēka attieksmes pret apkārtni un pret sevi; emocijas.
Atsauce:
(LVV, 347.lpp.)
 
Teikuma beigās liek dažādas pieturzīmes, lai lasītājs labāk saprastu,
    - kāds ir mērķis, ko rakstītājs grib pateikt,
    - kādā intonācijā teikums jālasa,
    - kādas ir teikumā paustās jūtas.
Piemērs:
-Cik skaisti ziedi vāzē! Vai tu pati tos audzēji? Domā, ziediem nesāp, ka tos noplūc?
-Vai tāpēc tu raudāji?
Teikumi pēc izteikuma mērķa tiek iedalīti 3 grupās:
  
STĀSTĪJUMA TEIKUMI
Stāstījuma teikumā stāsta par to, ko redz, dzird, sajūt vai domā, īpaši neizceļot jūtas.
Stāstījuma teikuma beigās liek punktu.
 
Ja doma nav pabeigta, stāstījuma teikuma beigās liek daudzpunkti.
  
JAUTĀJUMA TEIKUMI
Jautājuma tikumu lietojam tad, kad jautājam. Tā beigās liek jautājuma zīmi.
  
IZSAUKUMA TEIKUMS
Izsaukuma teikumā
   - pauž jūtas, izsakot izbrīnu, pārsteigumu, prieku, sāpes utt.;
   - izsaka vēlējumu vai novēlējumu, parasti teikumu iesākot ar vārdiem kaut, lai;
   - izsaka lūgumu, aizliegumu, pavēli, aicinājumu, brīdinājumu.
Izsaukuma teikuma beigās liek izsaukuma zīmi.
     .
 
Piemērs:
Vasarās es braucu ciemoties pie savas vecmāmiņas uz laukiem.
Piemērs:
Apkārt tik daudz cilvēku, bet....
 
     ?
Piemērs:
Kur palikusi mana pasaku grāmata?
 
 
     !
Piemērs:
Cik jauki, ka tu atnāci ciemos!
  
Kaut nekad mēs vairs nesastrīdētos!
Lai tev labi klājas jaunajā skolā!
  
Lūdzu, pasniedz grāmatu!
Nekavējies ilgi!
Izsaukuma teikumā var iekļaut izsauksmes vārdus: ai, au, ak, skat, re.
Izsauksmes vārdus no pārējā teikuma atdala ar komatu vai ar izsaukuma zīmi.
Piemērs:
Ai, kā tev gadījās!
Re, aizlido dzērves!
Klau! Skat! Au!
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2004. - 168 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 44.- 45.lpp.