Teorija

Uzdevumi

1. Teikuma pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Teikuma pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Stāstījuma teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Pieturzīmes

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Izsaukuma teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Izsaukuma teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Jautājuma teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Teikums pēc izteikuma mērķa

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Uzruna teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Sarunas partneri

Grūtības pakāpe: zema

2♦
11. Sarunas mērķis

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
12. Pieklājības vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Vēstule

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Tiešā runa un piebilde

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
15. Tiešā runa un piebilde

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Uzrunas grupa teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Sarunas temats

Grūtības pakāpe: zema

1♦
18. Uzrunas grupa teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
19. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
2. Teikuma pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
3. Tiešā runa, uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

19♦

Metodiskie materiāli