Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Lietvārds

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lietvārds Lietvārda definīcija. Lietvārda dzimte un skaitlis. Sugas vārdi un īpašvārdi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārdu iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Dzīvo būtņu un priekšmetu atšķiršana.
2. Lietvārdu iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Priekšmetu un dzīvo būtņu atšķiršana.
3. Lietvārda pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lietvārda atšķiršana no citām vārdšķirām.
4. Lietvārda pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Lietvārda atšķiršana no citām vārdšķirām.
5. Lietvārdu pazīšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Lietvārdu noteikšana teikumā. Risinājuma soļos doti katra varianta visi lietvārdi.
6. Lietvārda pamatforma 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Lietvārda pamatformas pazīšana.
7. Lietvārda pamatforma 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Lietvārda pārveidošana pamatformā.
8. Lietvārda pamatforma 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Lietvārda saskatīšana tautasdziesmā. Lietvārda pamatformas un citu lietvārda formu atšķiršana. Risinājuma soļos doti visi tautasdziesmas lietvārdi.
9. Personvārdu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lietvārda locīšana vienskaitlī. Īpašvārdu locīšana.
10. Personvārdu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Lietvārda locīšana daudzskaitlī. Īpašvārdu locīšana.
11. Lietvārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lietvārda jautājuma noteikšana. Risinājuma soļos dota lietvārda pamatforma.
12. Lietvārda locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lietvārda locīšana vienskaitļa ģenitīvā (1., 2., 4. un 5. deklinācijas lietvārdi). Risinājuma soļos dots arī daudzskaitļa nominatīvs. Ir skaidrots locījuma nosaukuma jēdziens - "nominatīvs", "ģenitīvs".
13. Lietvārda locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lietvārda locīšana vienskaitļa datīvā (1., 2., 4. un 5. deklinācijas lietvārdi). Risinājuma soļos dots arī daudzskaitļa datīvs. Ir skaidrots locījuma nosaukuma jēdziens - "nominatīvs", "ģenitīvs", "datīvs".
14. Lietvārda locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lietvārda locīšana vienskaitļa akuzatīvā (1., 2., 4. un 5. deklinācijas lietvārdi). Risinājuma soļos dots arī daudzskaitļa akuzatīvs. Ir skaidrots locījuma nosaukuma jēdziens - "nominatīvs", "ģenitīvs", "datīvs", "akuzatīvs".
15. Lietvārda locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Lietvārda locīšana vienskaitļa instrumentālī (1., 2., 4. un 5. deklinācijas lietvārdi). Risinājuma soļos dots vienskaitļa akuzatīvs un daudzskaitļa instrumentālis un datīvs. Ir skaidrots locījuma nosaukuma jēdziens - "nominatīvs", "ģenitīvs", "datīvs", "akuzatīvs", "instrumentālis".
16. Lietvārda locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lietvārda locīšana vienskaitļa lokatīvā (1., 2., 4. un 5. deklinācijas lietvārdi). Ir skaidrots locījuma nosaukuma jēdziens - "nominatīvs", "ģenitīvs", "datīvs", "akuzatīvs", "instrumentālis", "lokatīvs".
17. Lietvārda dzimte 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lietvārda dzimtes noteikšana. Risinājuma soļos dots ilustratīvs piemērs dzimtes noteikšanai katram variantam.
18. Lietvārda dzimte 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Lietvārda dzimtes noteikšana. 1. un 6. deklinācijas lietvārdi.
19. Lietvārda skaitlis 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Lietvārda skaitļa noteikšana. Lietvārdu pazīšana tautasdziesmā. Risinājuma soļos doti visi tautasdziesmā sastopamie lietvārdi, norādot to skaitli.
20. Lietvārda galotne 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Lietvārda galotnes noteikšana vārda pamatformai. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs un vārda dzimte.
21. Lietvārda sakne 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Lietvārda saknes noteikšana vārda pamatformai. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs un vārda dzimte.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārda iedalījums. Lietvārda pazīšana. 00:00:00 vidēja 22♦ Lietvārda atšķiršana no citām vārdšķirām. Dzīvu būtņu un priekšmetu atšķiršana.
2. Lietvārda pamatforma 00:00:00 vidēja 13♦ Lietvārda pamatformas noteikšana un pazīšana.
3. Lietvārda locīšana 00:00:00 vidēja 11♦ Lietvārda locīšana (1., 2., 4. un 5. deklinācija).
4. Lietvārda dzimte un skaitlis 00:00:00 vidēja 9♦ Lietvārda dzimtes un skaitļa noteikšana.