Teorija

Uzdevumi

1. Īpašības vārda saskaņošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Īpašības vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Īpašības vārdu darināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Īpašības vārdu darināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Īpašības vārda dzimte

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Īpašības vārda skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Īpašības vārda locīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Īpašības vārda locīšana

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
9. Īpašības vārds tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
10. Īpašības vārda sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Īpašības vārda lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
12. Īpašības vārds teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
13. Īpašības vārds teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
14. Īpašības vārda sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
15. Īpašības vārda saskaņošana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
16. Īpašības vārda pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Īpašības vārda noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
18. Īpašības vārda sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. Īpašības vārda saskatīšana un pazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
2. Īpašības vārda darināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
3. Īpašības vārda saskaņošana ar lietvārdu

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
4. Īpašības vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli