Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārds Darbības vārds (ieskats konjugēšanā, laikos un pareizrakstībā).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Darbības vārda atšķiršana no lietvārda un īpašības vārda. Risinājuma soļos dota vārdšķira tiem vārdiem, kas nav darbības vārdi.
2. Darbības vārdu atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Darbības vārdu radniecības saskatīšana ar attiecīgās saknes lietvārdiem un īpašības vārdiem. Risinājuma soļos dota kopīgā sakne un citi radniecīgie vārdi.
3. Darbības vārda galotne 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Darbības vārda galotnes noteikšana tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem. Risinājuma soļos dots pasvītrojums visam vārda sastāvam.
4. Darbības vārda sakne 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Darbības vārda saknes noteikšana tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem. Risinājuma soļos dots pasvītrots viss vārda sastāvs.
5. Darbības vārda pamatforma 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Darbības vārda pamatformas veidošana no tagadnes, pagātnes un nākotnes formām.
6. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Pareizo nenoteiksmes formu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu kļūdu labojums.
7. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Darbības vārda pareizās nenoteiksmes formas uzrakstīšana, labojot kļūdaino formu.
8. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Darbības vārda pareizās nenoteiksmes formas uzrakstīšana, labojot kļūdainās formas.
9. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Darbības vārda pagātnes formas veidošana darbības vārdiem bez piedēkļa. Risinājuma soļos skaidrota saistība starp pagātnes un nenoteiksmes rakstību (1. konjugācijas darbības vārdiem).
10. Nenoteiksmes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nenoteiksmes formas veidošana nekārtnajiem darbības vārdiem.
11. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pareizā līdzskaņa izvēle pirms nenoteiksmes galotnes. Risinājuma soļos dota pagātnes pārbaudes forma.
12. Tagadnes formu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Darbības vārda tagadnes pareizās formas uzrakstīšana, ja darbību veic vairāki darītāji (daudzskaitļa 1. un 2. persona). Darbības vārdu, kas beidzas ar -īt, -īties, -ināt, -ināties, pareizrakstība.
13. Tagadnes formu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Darbības vārda tagadnes pareizās formas uzrakstīšana, ja darbību veic vairāki darītāji (daudzskaitļa 1. un 2. persona).
14. Pagātnes formu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Darbības vārda pagātnes pareizās formas uzrakstīšana, ja darbību veic vairāki darītāji (daudzskaitļa 1. un 2. persona).
15. Nākotnes formu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Darbības vārda nākotnes formas veidošana.
16. Nenoteiksmes noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nenoteiksmes saskatīšana sakāmvārdā. Risinājuma soļos doti arī citi sakāmvārda darbības vārdi.
17. Darbības vārda lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Darbības vārda lietojumā pieļautās kļūdas noteikšana. Risinājuma soļos dots kļūdas labojums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda pazīšana 00:00:00 vidēja 8♦ Darbības vārda atšķiršana no citu vārdšķiru vārdiem.
2. Darbības vārda sastāva noteikšana 00:00:00 vidēja 14♦ Darbības vārda sastāva noteikšana dažādas uzbūves vārdiem. Vārda sastāva noteikšana pēc pieņemtajiem apzīmējumiem. Darbības vārda sastāva noteikšana pēc dota vārdiska apraksta.
3. Darbības vārda pamatformas veidošana 00:00:00 vidēja 9♦ Darbības vārda pamatformas veidošana no dažādu laiku personu formām.
4. Darbības vārda laiks 00:00:00 vidēja 8♦ Darbības vārda laika noteikšana.