Uzdevumi

1. Darbības vārda pazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Darbības vārds teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Darbības vārds teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Darbības vārds tautasdziesmā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Darbības veicējs

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Darbības veicējs

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. Darbības veicējs (persona)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Darbības veicējs (persona)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Darbības vārda laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
10. Darbības vārda laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Darbības laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli