Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Domāšanas formas, to raksturīgās iezīmes 2♦
2. Mitoloģiskās domāšanas raksturojums, mīts un pasaka 2♦
3. Mītu veidi 2♦
4. Mītu iedalījums pēc to satura 1♦
5. Mītu iedalījums pēc to satura - teksta analīze 2♦