Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Rakstība 2♦
2. Hieroglifu atšifrēšana 1♦
3. Literatūra 2♦
4. Reliģiska satura literārie darbi 1♦