Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Izglītība Senajā Ēģiptē 2♦
2. Seno ēģiptiešu kalendārs 2♦
3. Zinātne Senajā Ēģiptē 2♦
4. Medicīna Senajā Ēģiptē 2♦