Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Divupes mākslas iezīmes 2♦
2. Divupes mākslas pazīmes 2♦
3. Arhitektūra Mezopotāmijā 2♦
4. Izejmateriāli celtniecībā 1♦
5. Templis Mezopotāmijā 3♦
6. Zikurāti, gaisa dārzs 3♦
7. Mezopotāmijas arhitektūras pazīmes 2♦