Teorija

Uzdevumi

1. Divupes raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Rakstība Divupē

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Literatūra Divupē

Grūtības pakāpe: zema

4♦
4. Divupes reliģija

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Pasaules radīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Cilvēka vieta pasaulē

Grūtības pakāpe: zema

2♦
7. Zinātne Divupē

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
8. Astronomija,astroloģija

Grūtības pakāpe: zema

2♦
9. Divupes mākslas iezīmes

Grūtības pakāpe: zema

2♦
10. Divupes mākslas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Arhitektūra Mezopotāmijā

Grūtības pakāpe: zema

2♦
12. Templis Mezopotāmijā

Grūtības pakāpe: zema

3♦
13. Mezopotāmijas arhitektūras pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Mezopotāmijas kultūras pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Divupe, tās iedzīvotāji, rakstība, literatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
2. Reliģija Mezopotāmijā

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
3. Divupiešu izgudrojumi, zinātne

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
4. Māksla un arhitektūra Mezopotāmijā

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦

Metodiskie materiāli