Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Temodinamikas pamati 1♦
2. Hesa likums 5♦
3. Entropija 1♦
4. Gibsa enerģija 1♦