Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Dispersās sistēmas 1♦
2. Šķīdība 3♦
3. Koligatīvās īpašības 1♦
4. Elektrolītu ūdens šķīdumu koligatīvās īpašības 2♦