Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

5♦
1. Jonu ķīmiskā saite 1♦
2. Kovalentā ķīmiskā saite 1♦
3. Ūdeņraža ķīmiskā saite 1♦
4. Struktūrformulas 1♦
5. Struktūrformulas 1♦