Teorija

Dūmi un aerosoli
Dūmi ir maisījums, kur gāzveida vielā ir izkliedētas cietas vielas.
dūmi.png
Aerosoli ir maisījumi, kur gāzē ir izkliedētas cietas, vai šķidras citu vielu daļiņas.
Piemērs:
Putekļi gaisā, degoši gumijas produkti gaisā
Dūmu  un aerosolu veidošanās dabā
Dabīgi procesi:
•augsnes, to veidojošo minerālu daļiņu nokļūšana atmosfērā vēja darbības rezultātā,
•putekļu vētras,
•vulkānu izvirdumi,
•mežu ugunsgrēki,
•iztvaikošana no jūru un okeānu virsmas.
  
Cilvēka radītie procesi:
•enerģijas ieguve,
•celtniecības materiālu ražošana
•kalnrūpniecība,
•lauksaimniecība,
•aviotransports un citi
Augu eļļas maisījums ar ūdeni, benzīna maisījums ar ūdeni.
 
Dūmu  un aerosolu daļiņu izmēri
dalinu izmeeri.png
Svarīgi!
Antropogēnie avoti - cilvēku radītie avoti
Atsauce:
http://uguniigaa.blogspot.com/2011/01/pulkstena-tikski-duras-man-galva.html