Teorija

Ar šķīdumiem saistītie aprēķini
Blīvums
Blīvumu parasti apzīmē ar grieķu burtu ρ (ro) un aprēķina pēc formulas: 
ρ=m/V

m- vielas masa kilogramos(gramos, tonnās)
V- Tilpums, mēra litros(mililitros, litros)
SI sistēmā blīvuma pamatmērvienība ir kg/m3. Vēl lieto arī vienības kg/l, g/ml un g/cm3.
 
Masa
Masu apzīmē ar mazo burtu m.
Pārveidojot blīvuma formulu:
ρ=m/V
masu var aprēķināt pēc formulas:
m= ρ*V
ρ - vielas blīvums
m - vielas masa (aprēķināmais tilpums)
V - tilpums
Masas mērvienība SI sistēmā ir g. Lieto arī vienības kg, t.
 
Tilpums
Tilpumu apzīmē ar burtu V.
Ja zināms šķīduma blīvums un tā masa, var aprēķināt tilpumu.
Pārveidojot blīvuma formulu:
ρ=m/V
tilpumu var aprēķināt pēc formulas:
 
V=m/ρ
ρ - vielas blīvums
m - vielas masa
V - tilpums (aprēķināmais lielums)
SI sistēmā tilpuma mērvienība ir ml. lieto arī lcm3, m3 .
 
Masasdaļa
Masasdaļu apzīmē ar W, un aprēķina pēc formulas:
W= m/mšķīd*100%
W - vielas ar masu m masasdaļa šķīdumā.
m - dotās vielas masa.
mšķīd - dotā šķīduma masa.
  
Reakcijas rezultāts
Reakcijas rezultātu apzīmē ar burtu μ un aprēķina pēc formulas:
μ= mprakt/mteor * 100%
μ - reakcijas rezultāts (iznākums), mēra %
mprakt - praktiski iegūtā vielas masa pēc reakcijas
mteor - maksimāli iespējamā iegūtā vielas masa (100%), šo lielumu iegūst pēc stehiometriskajiem aprēķiniem