Uzdevums:

2♦
Alumīnija oksidēšanas reakcijā izdalījās 1047kJ siltuma. Sastādi termoķīmisko vienādojumu un aprēķini, cik liela masa alumīnija piedalījās reakcijā, kuras siltumefekts ir 3277kJ/mol!
 
Atbilde:
ii+iiiiiiii+ikJikJ/mol
Ievēro lielos un mazos burtus! Koeficientiem un indeksiem (ja tādi nepieciešami) ir atsevišķi atbilžu lauki.
 
Atbilde:
Alumīnija masa ir g.
Aprēķinu rezultātus noapaļo ar 2 cipariem aiz komata, atbildi noapaļo ar 1 ciparu aiz komata!

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: