Grūtības pakāpe:
15:00:00

Visi uzdevumi:

12♦
1. Lappuses parametru iestatīšana 1♦
2. Lappuses parametru iestatīšana 3♦
3. Lappuses iekārtojums 4♦
4. Lappuses iekārtojums 1♦
5. Lappuses iekārtojums 3♦