Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

6♦
1. Rakstzīmju formatēšana 1♦
2. Rakstzīmju formatēšana 3♦
3. Rindkopu formatēšana 1♦
4. Teksta noformēšana 1♦