Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. UZD_08INF11 - Ietvaru lietošana 1♦
2. UZD_09INF11 - Taga <frame> atribūti 1♦
3. UZD_10INF11 - Taga <iframe> parametri 1♦
4. UZD_11INF11 - Taga <iframe> parametri 1♦
5. UZD_12INF11 - Ietvaru struktūra 1♦
6. TST_02INF11 - HTML dokumenti ar ietvariem 1♦