Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. HTML - Taga <img'> parametri 1♦
2. HTML - Tags <area'> 1♦
3. HTML - Tags <marquee'> 1♦
4. HTML - Tags <embed'> 1♦
5. HTML - Attēli, hipersaites, skaņa 1♦
6. HTML - Hipersaišu veidošana 1♦