Teorija

Uzdevumi

1. HTML - Attēli, saites, skaņa, karte

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. HTML - Taga <img'> parametri

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. HTML - Taga <img'> parametri

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. HTML - Tags <area'>

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. HTML - Tags <marquee'>

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. HTML - Tags <marquee'>

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. HTML - Tags <embed'>

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. HTML - Attēli, hipersaites, skaņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. HTML tagi

Grūtības pakāpe: augsta

38♦
10. HTML tagi

Grūtības pakāpe: augsta

21♦

Testi

1. HTML - Attēli, saites, skaņa, karte

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. HTML - Attēli, saites, skaņa, karte

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. Dažādi HTML tagi

Grūtības pakāpe: vidēja

39♦

Metodiskie materiāli