Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības ar attēlu Izpildīto darbību atsaukšana
2. Darbības ar attēlu Attēla dublēšana
3. Darbības ar attēlu Spoguļattēli un attēla pagriešana
4. Darbības ar attēlu Attēla izmēru maiņa
5. Darbības ar attēlu Attēla laukuma maiņa
6. Attēla daļu atlase Attēla daļu atlase - dažādu veidu vispārējs apraksts
7. Attēla daļu atlase Taisnstūrveida un elipses apgabala atlase
8. Attēla daļu atlase Brīvas formas apgabala atlase
9. Attēla daļu atlase Atlases režīmu lietošana
10. Darbības ar attēla daļām Attēla daļas pārvietošana
11. Darbības ar attēla daļām Spoguļattēla veidošana
12. Darbības ar attēla daļām Attēla daļas pagriešana
13. Darbības ar attēla daļām Attēla daļas izmēru maiņa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības ar attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izpildīto darbību atsaukšana
2. Darbības ar attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izpildīto darbību atsaukšana
3. Darbības ar attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Spoguļattēli un attēla pagriešana
4. Darbības ar attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Spoguļattēli un attēla pagriešana
5. Darbības ar attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Attēla izmēru maiņa, attēla laukuma maiņa
6. Darbības ar attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Attēla laukuma (audekla) izmēra maiņa
7. Attēla daļu atlase 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Attēla daļu atlase - dažādi veidi
8. Attēla daļu atlase 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atlases parametri
9. Attēla daļu atlase 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atlases režīmu lietošana
10. Darbības ar attēla daļām 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Attēla daļas dublēšana, pārvietošana
11. Darbības ar attēla daļām 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pārveidošanas rīki: spoguļattēla veidošana, attēla daļas pagriešana, attēla daļas izmēru maiņa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības ar attēlu 00:00:00 vidēja 12♦ Izpildīto darbību atsaukšana, spoguļattēli un attēla pagriešana, attēla izmēru maiņa, attēla laukuma maiņa, attēla dublēšana
2. Attēla daļu atlase, darbības 00:00:00 vidēja 10♦ Attēla daļu atlase, darbības ar attēla daļām