Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Attēla daļu atlase 1♦
2. Attēla daļu atlase 1♦
3. Attēla daļu atlase 1♦
4. Darbības ar attēla daļām 4♦
5. Darbības ar attēla daļām 1♦
6. Attēla daļu atlase, darbības 2♦