Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Par fizikas programmu pamatskolā

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kustības veidi Kustības veidi.
2. Līklīnijas kustība, rotācija Līklīnijas kustība. Rotācija.
3. Svārstību periods. Svārstību frekvence
4. Ātrums Ātruma atkarība no ceļa un laika
5. Kustības veidi Vienmērīga un nevienmērīga kustība.
6. Paātrinājums Paātrinājuma formula. Pozitīvs un negatīvs paātrinājums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustību veidi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Kustības veidu noteikšana.
2. Jautājumi par rotācijas kustību 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
3. Rotācijas perioda un frekvences aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
4. Frekvences aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
5. Svārstību perioda aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
6. Svārstību skaita aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
7. Svārstību perioda aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
8. Ātrums. Pāreja no km/h uz m/s, no m/s uz km/h 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
9. Ātrums. Pāreja no m/s uz cm/s , m/min 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
10. Jautājumi par kustību 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
11. Ātruma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
12. Ātrums. Augstuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
13. Paātrinājuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rotācijas kustība 00:00:00 vidēja 7♦ Rotācijas periods un frekvenci.
2. Ātrums 00:00:00 vidēja 5♦ Ātrums un paātrinājums.