Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Rotācijas kustība periods un frekvence 4♦
2. Rotācijas kustības frekvence 2♦
3. Jautājumi par rotācijas kustību 1♦