Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

4♦
1. Burti ar mīkstinājumiem un garumzīmēm 1♦
2. Cipari 1♦
3. Pieturzīmes un simboli 1♦
4. Pieturzīmes 1♦