Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

3♦
1. Lielie burti. Shift taustiņš 1♦
2. Lielie burti. Shift taustiņš 1♦
3. Uzraksti vārdu 1♦