Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

8♦
1. Pasaules izzināšana 1♦
2. Gaismas uztveršana 2♦
3. Redzes saudzēšana 1♦
4. Cilvēka dzirde 2♦
5. Dzirdes saudzēšana 1♦
6. Kas strādā ar acīm un ausīm? 1♦