Grūtības pakāpe:
08:00:00

Visi uzdevumi:

6♦
1. Dzīvības pazīmes 1♦
2. Dzīvais un nedzīvais 1♦
3. Dzīvības pazīmes 1♦
4. Šūnas un audi 2♦
5. Cilvēka orgānu sistēmas 1♦