Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

16♦
1. Elektrības vadītāji un nevadītāji 2♦
2. Elektriskā ķēde 2♦
3. Elektriskās ķēdes sastāvdaļas 4♦
4. Drošības noteikumi darbā ar elektroierīcēm 3♦
5. Elektrodrošība 1♦
6. Magnētu pievilkšanās un atgrūšanās 1♦
7. Izgudrojumi mums apkārt 2♦
8. Profesijas 1♦