Grūtības pakāpe:
05:00:00

Visi uzdevumi:

12♦
1. Elektrības vadītāji un nevadītāji 2♦
2. Elektriskā ķēde 2♦
3. Elektriskās ķēdes sastāvdaļas 4♦
4. Drošības noteikumi darbā ar elektroierīcēm 3♦
5. Elektriskās ierīces 1♦