Teorija

Uzdevumi

1. Vides piesārņojums

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Sugu skaits Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Cilvēka saikne ar augiem

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Ar bioloģiju saistītas profesijas.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Cilvēks un vide

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli