Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Vide un cilvēks 1♦
2. Sugu skaits Latvijā 1♦
3. Vides piesārņojums 1♦
4. Ar bioloģiju saistītas profesijas. 2♦
5. Cilvēka saikne ar augiem 1♦