Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21♦
1. Putnu vairošanās un dzīvesveids 2♦
2. Putnu spalvu veidi un nozīme 2♦
3. Lidošanu veicinošie spēki 2♦
4. Putnu skeleta uzbūve 4♦
5. Zīdītāja un putna skeletu salīdzinājums 1♦
6. Putnu kāju pielāgojumi 1♦
7. Knābju pielāgotība barības iegūšanai 1♦
8. Putnu orgānu sistēmas 2♦
9. Putnu olas uzbūve 3♦
10. Ligzdguļi un ligzdbēgļi 1♦
11. Nometnieki, gājputni un klejotāji 2♦