Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. Auga šūna un dzīvības pazīmes. 1♦
2. Bioloģijas zinātnes apakšnozares 1♦
3. Dzīvības pazīmes 3♦
4. Šūnas sastāvdaļu funkcijas 2♦
5. Augu šūnas uzbūve 2♦
6. Organismu daudzveidība 2♦