1. Ko pēta bioloģija?

  2. Bioloģijas pētīšanas metodes