Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18♦
1. Augu nodalījumi 2♦
2. Sistemātikas vienības 5♦
3. Sūnu uzbūve 2♦
4. Papardes raksturojums 3♦
5. Tīruma kosas uzbūve 2♦
6. Sūnu un paparžu daudzveidība 1♦
7. Staipekņu un kosu salīdzinājums 3♦