Teorija

Uzdevumi

1. Sistemātikas vienības

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
2. Sūnu uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Papardes raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Tīruma kosas uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Sūnu un paparžu daudzveidība

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Staipekņu un kosu salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Augu nodalījumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

Metodiskie materiāli