Teorija

Uzdevumi

1. Vocabulary. Recognize multimedia devices

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Vocabulary. Recognize Multimedia and computer devices

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Vocabulary. Multimedia and computer devices

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
4. Vocabulary. Multimedia and computer devices

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Vocabulary. Household appliances

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
6. Vocabulary. Space

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Vocabulary. Space

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. Vocabulary. Space

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
9. Vocabulary. Space

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Vocabulary. Phrasal verbs

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
11. Vocabulary. Technologies Idioms

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Reading. The digital divide

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
13. Reading. The first computer programmer

Grūtības pakāpe: zema

3♦
14. Reading. Computers and other technologies

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
15. Reading. New Home Theater System

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
16. Reading. Bully for you

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
17. Reading. Technologies

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
18. Reading. Beginning of space exploration

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
19. Reading. Space shuttle

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
20. Listening. Mobile phones

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
21. Listening. Staying Connected

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
22. Vocabulary. Household appliances

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
23. Vocabulary. Recognize household appliances

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Testi

1. Vocabulary. Multimedia, computer devices and household appliances

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
2. Vocabulary. Space

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
3. Reading. Technology and Space

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦
4. Listening. Mobile phones, e-mails and social networks

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
5. Technology and Space

Grūtības pakāpe: vidēja

24♦

Metodiskie materiāli