Teorija

Uzdevumi

1. Grammar. A or an

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Articles a/an/the

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
3. Grammar. Articles in phrases

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. What article?

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Grammar. Indefinite or definite article.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Practice. Zero article or definite article

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Grammar. The or without the

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Listening. Angels

Grūtības pakāpe: augsta

4,5♦
9. Listening. Hero

Grūtības pakāpe: augsta

4,5♦
10. Listening. The voice within

Grūtības pakāpe: augsta

4,5♦

Testi

1. Training test. Simple phrases with articles

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
2. Training test. Grammar and listening with articles

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5♦

Metodiskie materiāli