Teorija

Uzdevumi

1. Countable and uncountable nouns

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
2. Plural forms of nouns

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
3. Countable and uncountable nouns

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
4. Parts of speech ending with -ing

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Proper nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Verbs with nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Collective nouns

Grūtības pakāpe: augsta

4,5♦
8. Listening. Uncountable nouns

Grūtības pakāpe: augsta

4,5♦
9. Listening. Types of nouns

Grūtības pakāpe: augsta

6♦

Testi

1. Training test. Nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Training test. Verbs and nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

7,5♦

Metodiskie materiāli