Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Simetrija un asimetrija 1♦
2. Simetrija un asimetrija 1♦
3. Simetrija un asimetrija 1♦