Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Baroka māksla 2♦
2. Baroka glezniecības iezīmes 1♦
3. Baroka glezniecības iezīmes 1♦
4. Baroka gleznotāji 1♦
5. Baroka gleznotāju sasniegumi 1♦
6. A.van Deika daiļrade 1♦
7. F.Sneidersa daiļrade 1♦