Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. PSRS ideoloģija un vara 2♦
2. PSRS režīma politika Latvijā 2♦
3. Nacionālsociālisms 2♦
4. PSRS režīma stabilizācija 2♦
5. PSRS vara un ideoloģija 1♦
6. PSRS režīma politika Latvijā 1♦
7. Nacionālsociālisms 1♦
8. PSRS režīma stabilizācija 1♦