Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. PSRS politika Latvijā 2♦
2. PSRS politika Latvijā pēc kara 1♦
3. PSRS politika Latvijā pēc kara 1♦