Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Uzdevumi tēmā ir bez variācijām un risinājuma soļiem Diagnosticējošais darbs fizikā 10. klasei 2015. gadā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Задание 1 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zina elektriskās enerģijas mērvienības. (Standarta prasība: 7.1.)
2. Задание 2 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atšķir fizikālo lielumu no mērinstrumenta un mērapjoma. (Standarta prasība: 7.1.)
3. Задание 3 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zina blīvuma mērvienības. (Standarta prasība: 7.1.)
4. Задание 4 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zina tilpuma mērvienības. (Standarta prasība: 7.1.)
5. Задание 5 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zina daudzkārtņa "mega" vērtību. (Standarta prasība: 7.4.)
6. Задание 6 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zina, ka savācējlēcas fokusa attālums ir pozitīvs, bet izkliedētājlēcas – negatīvs. Zina optiskā stipruma aprēķināšanas formulu. Saista optisko stiprumu ar lēcas fokusa attālumu. (Standarta prasība: 7.22.)
7. Задание 7 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zina, ka visām vielām ir trīs agregātstāvokļi. (Standarta prasība: 6.kl.; 7.7.)
8. Задание 8 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zina, ka spiediens uz virsmu ir atkarīgs no laukuma. (Standarta prasība: 7.2.)
9. Задание 9 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zina un lieto siltuma izplatīšanās veidus. (Standarta prasība: 7.2)
10. Задание 1 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zina, ka siltuma daudzums ir atkarīgs no masas un temperatūras. Salīdzina siltuma daudzumus. (Standarta prasība: 7.1.; 7.22.)
11. Задание 11 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aprēķina un salīdzina vielas blīvumu. (Standarta prasība: 7.19.)
12. Задание 12 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aprēķina ātrumu. (Standarta prasība: 7.19.)
13. Задание 13 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Paskaidro fizikālā lieluma maiņu pēc funkcionālās sakarības. (Standarta prasība: 7.20.)
14. Задание 14 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izvēlas darba aprēķināšanas formulu un to aprēķina. (Standarta prasība: 7.22.)
15. Задание 15 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saskata Oma likumu. (Standarta prasība: 7.19.)
16. Задание 16 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zina, ka vadītājā pārvietojas elektroni. Zina, ka elektroskopa uzlāde var notikt elektrostatiskās indukcijas ceļā. (Standarta prasība: 7.11.)
17. Задание 17 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zina, kā var aprēķināt sildīšanai un kausēšanai nepieciešamo siltuma daudzumu. (Standarta prasība: 7.22.)
18. Задание 18 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skaidro eksperimentu, izmantojot smaguma spēka un sastiepuma spēka jēdzienu. (Standarta prasība: TIMSS)
19. Задание 19 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izprot šķidruma spiediena atkarības no dziļuma nozīmi. (Standarta prasība: 7.2.)
20. Задание 20 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zina, ka ķermeņa tilpums un blīvums ir savstarpēji atkarīgi lielumi. (Standarta prasība: 7.19.)
21. Задание 21 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saista vielas agregātstāvokļa maiņu ar enerģijas pievadi vai aizvadi. (Standarta prasība: 7.7.; 7.9.)
22. Задание 22 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zina par gaismas atstarošanos. Zina par gaismas absorbēšanu. Zina, ka baltā gaisma sastāv no dažādas krāsas gaismas. (Standarta prasība: 7.6.)
23. Задание 23 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skaidro enerģijas maiņu siltuma un mehāniskajos procesos. (Standarta prasība: 7.9., 9.6., TIMSS 1994)
24. Задание 24 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saskata inerci ikdienas procesos. (Standarta prasība: 7.2.)
25. Задание 25 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zina par pretestības spēku darbību. Salīdzina saburzītas un nesaburzītas papīra lapas pretestības spēku. (Standarta prasība: 8.15.)
26. Задание 26 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lieto fizikālo lielumu likumsakarības paralēlajā slēgumā. (Standarta prasība: 7.17.)
27. Задание 27 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zina, ka agregātstāvokļa maiņas laikā temperatūra nemainās. Zina, ka vārīšanās ir agregātstāvokļa maiņa. Secina, kura horizontālā līnija atbilst vārīšanās procesam. Nolasa no grafika vārīšanās temperatūru. (Standarta prasība: 7.21.)
28. Задание 28 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aprēķina rezultējošo spēku. (Standarta prasība: 8.16.)
29. Задание 29 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atpazīst ceļa grafiku pēc situācijas apraksta. (Standarta prasība: 7.21.)
30. Задание 30 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Analizē un izvērtē doto informāciju. (Standarta prasība: 7.13., 7.17.)
31. Задание 31 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izvēlas mērierīces pētījuma veikšanai. (Standarta prasība: 8.9.)
32. Задание 32 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Formulē hipotēzi. (Standarta prasība: 8.6.)
33. Задание 33 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaka mērinstrumenta mazākās iedaļas vērtību. (Standarta prasība: 8.11.)
34. Задание 34 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izvēlas mērierīci pēc tās mērapjoma un mazākās iedaļas vērtības. (Standarta prasība: 8.10.)
35. Задание 35 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izprot, ka bez atkarīgā un neatkarīgā lieluma pārējiem lielumiem pētnieciskajā darbā jābūt fiksētiem. (Standarta prasība: 7.22.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošais darbs fizikā - visi uzdevumi (krievu valodā) 00:00:00 vidēja 35♦