Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Informācijas daudzuma noteikšana 1♦
2. Nepieciešamais bitu skaits 1♦
3. Nepieciešamais baitu skaits 1♦
4. Informācijas daudzuma mērvienības I 1♦
5. Informācijas daudzuma mērvienības II 1♦