Teorija

Informācija
 
Svarīgi!
Viens no veidiem, kā aprakstīt jēdzienu 'informācija', ir šāds:
informācija ir jebkas, kas samazina nenoteiktību vai neziņu (vai ietekmē kāda vai kaut kā stāvokli).
- Jānis zina, ka grāmata atrodas kādā no desmit plauktiem. Un tad viņam pavēsta, ka grāmata atrodas otrajā plauktā no beigām. Viņš ir ieguvis informāciju, jo viņa neziņa ir pamatīgi samazinājusies.
- Nākošā dienā Jānis meklē citu grāmatu tajos pašos desmit plauktos un uzzina, ka trešajā plauktā vajadzīgās grāmatas nav. Viņa neziņa ir samazinājusies - desmit iespējamo plauktu vietā tagad ir deviņi plaukti. Jānis atkal ir ieguvis informāciju.
- Pirms šīm grāmatām Jānis nezināja, kā pareizi izlocīt origami pūķi. Bet tagad viņš to prot, jo atrada vajadzīgo informāciju - instrukcijas.

Informācija neattiecas tikai uz dzīvām būtnēm. Arī visdažādākās nedzīvās lietas var saņemt vai nodot informāciju.
- Mūzikas atskaņotājs, atskaņojot kompaktdisku, saņem instrukcijas par to, kādas skaņas radīt.
- Mašīna, kas prot pati braukt, ar dažādiem sensoriem ievāc informāciju par apkārtni un, balstoties uz to, izvēlās turpmāko maršrutu, ātrumu utt.