Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Lietuvas neatkarība 1♦
2. Igaunija Pēc I pasaules kara 1♦
3. Baltijas valstu karogi 1♦
4. Somija un Igaunija 20. gs. sākumā 2♦